RSS

'korgün' ile etiketlenmiş blog gönderileri

Korgün/Muhasebe/Trendyol Entegrasyonları
Korgün/Muhasebe/Trendyol Entegrasyonları
Entegrasyon, kelime anlamı olarak birden fazla sistem veya yapının bir araya gelerek bir bütün oluşturmasına, tek bir sistemde veya bir yapı üzerinde yoğunlaşması anlamına gelir. Farklı programların bir araya getirildiği entegrasyon sistemleri, söz konusu E-Ticaret olduğunda da; Korgün, Muhasebe ve Trendyol olmak üzere üç farklı ana başlıkta entegrasyon özelliği göstermektedir. Bu üç farklı alandaki entegrasyon kavramlarının ne anlam taşıdığına dair detaylı bilgi sahip olmak için gelin biraz daha yakından inceleyelim.